שמואל אחיטוב, אוניברסיטת בן גוריון

ספרי 'הכתב והמכתב. אסופת כתובות מארץ-ישראל ומממלכות עבר הירדן מימי בית-ראשון', ירושלים תשס"ה זכה לתמיכת מרכז יסלזון.

הספר כשמו כן הוא, אוסף של הכתובות בעברית ובלשונות, או הניבים, הקרובים לה, מימי בית-ראשון. כתובות מיהודה וישראל, מואב, אדום ועמון וכן 'ספר בלעם בן בעור' מתל דיר עלא. כן נכללו בספר כתובות מפלשת. הכתובות מובאות בתצלומים ופקסימיליות, בתעתיקים ובתעתיקים מנוקדים שהם בסיס הפירוש המפורש המלווה כל כתובת. לכל כתובת או קבוצת כתובות ביבליוגרפיה נבחרת. הספר פותח במבוא המציג את הממצא, ענייני הכתב והכתיב של הכתובות, עקרונות הפירוש והניקוד וביבליוגרפיה מוערת. נספח של השמות הפרטיים ומפתחות מפורטים חותמים את הספר.

© אפריל 2019

אתר מבית WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: