ספרים

להלן רשימת ספרים נבחרים שנתמכו על ידי המרכז (שלא במסגרת ספריית דוד וימימה יסלזון):
ניתן לראות את רשימת הספרים של ספריית יסלזון באתר של יד בן-צבי, כאן.

ט' אורנן, ש' אחיטוב, א' אשל וז' משל, לה' תימן ולאשרתו: הכתובות והציורים מכנתילת עג'רוד ('חורבת תימן') בסיני, ירושלים תשע"ו (יד יצחק בן-צבי, החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה)

ש' אחיטוב, אסופת כתובות עבריות מימי בית-ראשון וראשית בית-שני, ירושלים תשס"ב (מהדורה שנייה, מוסד ביאליק והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה)

ש' אחיטוב, הכתב והמכתב: אסופת כתובות מארץ-ישראל ומממלכות עבר הירדן מימי בית-ראשון, ירושלים תשס"ה (ביאליק)

ח' אשל וב' זיסו, מרד בר-כוכבא: העדות הארכיאולוגית, ירושלים תשע"ה (יד בן-צבי)

א' דמסקי, ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה, ירושלים 2012 (ביאליק)

ב' זיסו (עורך), ירושלים וארץ ישראל, כתב עת ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, 9-8: ספר מחקרים לכבוד עמוס קלונר, רמת גן 2013 (אוניברסיטת בר-אילן)

ע' פרומקין (עורך), אטלס מערות: מדבר יהודה וספר המדבר, ירושלים תשע"ה

ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, 32: ספר יוסף נוה, ירושלים תשע"ו (החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה)

Barkay R., The Coinage of Nysa-Scythopolis (Beth-Shean), Jerusalem 2003 (The Israel Numismatic Society in Association with David and Jemima Jeselsohn Epigraphic Center of Jewish History, Bar-Ilan University)

Eshel H., Exploring the Dead Sea Scrolls: Archaeology and Literature of the Qumran Caves. Edited by S. Tzoref and L.S. Barnea, Göttingen 2015

Eshel H., The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State, Jerusalem 2008 (Yad Ben Zvi)

Eshel E. and Levin Y. (eds.), “See, I Will Bring a Scroll Recounting what Befell me” (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life – From the Bible to the Talmud, Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel, Göttingen, 2014 (V & R)

Eshel H. and Zissu B., The Bar Kokhba Revolt – The Archaeological Evidence, Jerusalem 2020 (Yad Ben Zvi)

Geva H., Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, Conducted by Nahman Avigad, 1969-1982, Vol. III: Area E and Other Studies, Jerusalem 2006 (Israel Exploration Society)

Maeir A.M., J. Magness, and L. H. Schiffman (eds.), “Go Out and Study the Land” (Judges 18:2): Archaeological, Historical, and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel, Boston 2012 (Brill)

Meshel Z., Kuntillet ‘Ajrud (Horvat Teman): An 8th Century BCE Religious Site on Judah’s Sinai Border, Jerusalem 2012 (Israel Exploration Society)

Reich R., Stone Scale-Weights of the Late Second Temple Period, Haifa 2015 (Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa)

Sefati Y., et al. (eds.), An Experienced Scribe who Neglects Nothing: Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein, Ramat Gan 2005 (Bar Ilan University)

Sokoloff M., A Dictionary of Judean Aramaic, Ramat-Gan 2003 (Bar-Ilan University)

אתר מבית WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: